โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานสถานที่ (ซาย) จำนวน 2 อัตรา
2) พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป