องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 82 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเลือกสรรฯ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://pathumpao.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ผู้ใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2475-8940 ต่อ 410 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป