สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://saraburi.labour.go.th/ หัวข้อ “สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ” ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3621 2553 และ 0 3621 1619 ในวันเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป