โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141 -2 ต่อ 102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการสอบ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (แล้วแต่คณะกรรมการจะ กำหนด) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป