โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบ สมัครผ่านทางอีเมล์ hr.suratcancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 และส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

error: กรุณาอย่าก็อป