องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 42 อัตรา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครดำเนินการตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป