กองพลทหารราบที่ 4 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พลขับรถ 3 อัตรา
2) เสมียน 6 อัตรา
3) ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา
4) ช่างวิทยุ 1 อัตรา
5) ช่างเขียน 1 อัตรา
6) พลวิทยุโทรเลข 1 อัตรา

กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายสารบรรณ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

error: กรุณาอย่าก็อป