กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

error: กรุณาอย่าก็อป