สำนักงานสรรพากรภาค 5 (ภาคตะวันออก) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 114 อัตรา

สำนักงานสรรพากรภาค 5 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ http//www.rd.go.th > สมัครเข้า รับราชการ พนักงานราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
3) upload รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

error: กรุณาอย่าก็อป