โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป