สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา

แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 6 จำนวน 10 หน่วยสอบ ดังนี้

1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
4) หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
5) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
5) หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
7) หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
8) หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
9) หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
10) หน่วยสอบที่ 10 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

กำหนดวันรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป