สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป