โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail hr.recruit.cbh@gmail.com บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

error: กรุณาอย่าก็อป