จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.phrae.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป