มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244
    * รับสมัครจนกว่าจะมีผู้สมัคร ครบจำนวน