สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างสมทบ 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3952 3460
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ