สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 15.30)