สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
*โทรศัพท์ 0-3824-1741-2 โทรสาร 0-3824-0137
*ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและทดสอบคัดเลือก)