กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ในวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)