สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด https://trat.cdd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบนักการตลาดรุ่นใหม่”