สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนตามที่กำหนด และยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : nferayong@gmail.com จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 – 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เว้นหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้เว็บไซต์ http://rayong.nfe.go.th