โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางละมุง 669 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3842 9244 – 6 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ