เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 9 อัตรา

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 9 อัตรา

การยื่นสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ