สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://chaiyaphum.nfe.go.th หรือ Facebook Fanpage สำนักงานกศน. จังหวัดชัยภูมิหัวข้อรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน และดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เลือกสมัครสอบสถานศึกษาที่ว่างได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น
(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยผู้สมัครต้องอัปโหลดเอกสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามข้อที่ 7 อัปโหลดไปยังแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/eFOXb