สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 27 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสังกัดโรงพยาบาลชลบุรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมอาคารชมพู ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8 ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)