โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาล นานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 3428 ต่อ 702