โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 037 – 217128 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.cpa.go.th