โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ