สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 11.30 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 15.30 น.)