สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วิธีสมัคร
1) ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขั้นตอนดังนี้
1.1 ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ที่ http://www.bpkhome.org http://www.bpkhome.org/ หัวข้อรับสมัครงาน
1.2 ให้กรอกข้อความในใบสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์ม
1.3 อัพโหลดไฟล์บัตรประชาชน พร้อมทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา (ต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
2) สมัครได้ด้วยตนเองที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 70 หมู่ 7 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2565(ในวันและเวลาทำการ)