สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 11 อัตรา

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น สอบถาม โทร.0 3724 1179