โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 20 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.)