ศูนย์สั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างเหมาชั่วคราว 3 อัตรา

สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) หรือส่งมายัง อีเมล wm-cb@hotmail.com รับสมัครตั้งแต่ 17 มกราคม – 31 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 31 มกราคม 2565 สัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-069-025