สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.pri.moph.go.th