โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 3428 ต่อ 702