มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244 ประกาศ ณ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564