สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://pri.moph.go.th