งานเด่นวันนี้

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วันเวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซด์ https://www.dit.go.th/region/CBWM41 หรือขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค ตะวันออก (ชลบุรี) เลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หรือทางอีเมล์ wm-cb@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด (หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 038 – 069025