โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย ตัวเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5456 ต่อ 123