โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจขอทราบ ระเบียบการและสมัครได้ที่ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี ในวันและเวลาราชการ