ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 16/2 หมู่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ