สำนักงาน พมจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงาน พมจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 038-277877 ต่อ 0 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 มกราคม 2565