โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) hr.recruit.coh@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (วันสุดท้ายจะปิดรับสมัคร ณ เวลา 15.30 น.)