โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5456 ต่อ 123