โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานกลุ่มทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 หรือที่ อีเมลล์ humanppk@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16.00 น. และนำเอกสารชุดจริงมาในวันสอบด้วย