โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา

โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางละมุง โทรศัพท์ 0-3842-8135