ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานเปิด ทุ่งเบญจา เลขที่ 58 หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 039 495 231 ในวันและเวลาราชการ