โรงพยาบาลบ่อไร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

*กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ
*โทรศัพท์ 086-3316144