โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ