กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครนายทหารประทวน 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ในวันเวลาราชการ โดยให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามผนวก ก อย่างเคร่งครัด